This post is from our archive. Information here may no longer be up to date. For our latest information and advice, please visit here.

Tim Wendelboe søker medarbeidere / looking for workers

Tim Wendelboe skal være et av verdens beste kaffebrennerier og ikke minst et ledende ressurs- og innovasjonssenter for kaffe og espresso.

Formålet til bedriften:

1. Å drive et kaffebrenneri, kaffebutikk og en kaffebar som skal være en spydspiss i kaffemarkedet.

2. Å drive en kaffeskole der profesjonelle, bedrifter og privatpersoner skal kunne lære om ulike aspekter ved tilberedning og kafferelaterte emner.

3. Å drive med kafferelatert innovasjon og produktutvikling.

Bedriften skal ligge i Grünersgate 1, på Grünerløkka i Oslo, og huse både forskningslaboratorium, kurssenter, kaffebar, kaffeutsalg og brenneri. Forventet åpningsdato er i midten av juni 2007.

Stillingsutlysning:

Jeg skal selv drifte selskapet, men dette klarer jeg ikke uten flinke medarbeidere. Derfor er jeg ute etter 3 personer som bør ha interesse for kaffe, servicenæringen og smak. Alle ansatte må regne med å hjelpe til ved alle aspekter i bedriften særlig i oppstartsfasen. Det må påberegnes noe helgearbeide. Arbeidstiden vil normalt være mellom klokken 06.00 til 18.00. Enkelte dager vil det holdes kurs på kveldstid der man må regne med arbeidstid utover kvelden. Erfaring er ikke nødvendigvis en forutsetning for å få jobben. Du bør ha eller kunne opparbeide deg en interesse for kaffe og samtidig være villig til å videreformidle kunnskapen din ved kurs og foredragsvirksomhet for bedriftens kunder. Kunnskap opparbeides over tid og det er derfor viktig for bedriften at de ansatte ønsker å bli i sin stilling over en lengre periode.

1. Barista og kaffebaransvarlig: (100% stilling) En person som primært skal jobbe i kaffebaren og kaffebutikken og sørge for at den daglige driften av disse går på skinner. Personen vil få ansvar for å utforme skiftplan for kaffebaren, foreta varebestilling og gjennomføring av daglige driftsrutiner og internkontroll. Personen bør være ansvarsfull, like å stå opp tidlig om morgenen, samt kunne yte god service. Effektivitet og presisjon er viktig i denne jobben. Derfor må personen være systematisk anlagt og ha mye energi. Erfaring fra daglig drift eller lignende er en fordel men ikke et krav.

2. Barista og kaffebrenner: ( 80 til 100% stilling) En person som skal brenne og pakke kaffe samt ta imot ordre og gjøre klart ordre for en gros salg. Personen må i tillegg til kaffebrenning arbeide som barista i kaffebaren. Kaffebrenning er et tidkrevende yrke og krever at personen som brenner er interessert i faget samtidig som han / hun må være metodisk og presis i sin tilnærming. Daglig smaking av produksjonen er en forutsetning for et godt produkt. Det er derfor en fordel om du allerede er interessert i å utfordre smaks og luktesansene. Opplæring i kaffebrenning og smaking vil bli gitt og det forventes at personen etter hvert skal kunne holde kurs for bedriftens kunder. Derfor er det viktig at personen setter seg inn i relevant fagkunnskap på egenhånd. Personen bør være i god fysisk form da det blir en del løfting i jobben. Kunnskap om kaffebrenning er ikke nødvendig, men personen må ha interesse for kaffefaget og kunne tilegne seg kunnskap og videreformidle kunnskapen på en forståelig måte ved kurs og foredrag.

3. Barista og medhjelper: (30 – 90% stilling) En person som skal jobbe i kaffebaren men også hjelpe til der det trengs etter behov. Arbeidsmengden og tiden vil variere og avtales etter skiftplan. Erfaring ikke nødvendig, men interesse for baristayrket og kaffe er en stor fordel.

Om en av stillingene virker interessante for deg, så send meg en e-mail med søknad, CV og gjerne noen ord om hvorfor du vil jobbe med meg.


Tim Wendelboe seeking workers.

Tim Wendelboe is aiming to be among the best coffee roasters in the world. The company will strive to be a leading resource within the coffee world. To fulfil this goal we believe that by sharing knowledge, striving for innovation and by trying to create the ultimate coffee experience, we are able to make a difference.

The main purpose of the company:

1. To import, roast and sell the best coffees available at all time.

2. To create a coffee school for both coffee professionals as well as for coffee enthusiasts and all other potential coffee lovers.

3. To work with innovation and product development related to coffee.

The company will be located in Oslo and features a coffee laboratory, a coffee training centre, an espresso bar and an outlet for coffee beans and coffee related products.
Estimated opening date is in June 2007

Looking for:

In addition to myself, I need some enthusiastic and coffee interested co-workers.
There are 3 different positions available.

1. A barista and manager for the espresso bar and coffee outlet.
2. A roastmaster
3. A part time barista

If you are interested in working for me, please send me an e-mail with your Name, where you live (if outside Norway), your background and a CV. In addition I would like to read some words about why you want to work with me.

Scroll to Top